آیا دستگاه شما قابل جیلبریک / آنلاک هست ؟
01. دستگاه:
02. مدل:
03. iOS:
04. بیس باند:
05. سیستم عامل:


Already jailbroken?

Latest tweaks on Cydiapp.com:
Repo: ZodTTD & MacCiti
free
Repo: ZodTTD & MacCiti
$ 2,50
Repo: BigBoss
$ 1.50
Repo: BigBoss
$ 1.00